Tàu hải quân lai dắt tàu cá bị nạn vào đảo Lý Sơn

0
100