Trung tâm dạy nghề tiền tỷ nhưng vẫn “bỏ không” ở huyện đảo Lý Sơn

0
62

Dù được đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị dạy nghề lên đến số tiền trên 16 tỷ đồng, nhưng từ nhiều năm nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Lý Sơn (gọi tắt là Trung tâm dạy nghề) không phát huy được chức năng, gây lãng phí.