Thời gian qua trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều mặt hàng nông sản tỏi từ các địa phương khác vận chuyển về tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn để bán cho người tiêu dùng và du khách với nhãn hiệu tỏi Lý Sơn.
Tình trạng này đã gây bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân trồng hành, tỏi trên địa bàn huyện Lý Sơn, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc quảng bá và phát triển thương hiệu hành tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Trước vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND huyện Lý Sơn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển tỏi từ đất liền đến địa bàn huyện. Các hộ dân, tiểu thương khi bán các sản phẩm hành, tỏi mang nhãn hiệu hành tỏi Lý Sơn cho du khách phải tr