Phát hiện nhiều vụ đưa tỏi Lý Sơn giả ra “Vương quốc tỏi”

0
76

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cảng vụ, quản lý thị trường phát hiện và ngăn chặn 7 đối tượng đang vận chuyển hơn 1 tấn tỏi Ninh Hiển (Khánh Hòa) ra đảo Lý Sơn để tiêu thụ.

Tin HOT:   Mùa thu hoạch 'vàng trắng' của nông dân đảo Lý Sơn