Tăng cường quản lý nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn

0
40

Để công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn được chặt chẽ và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ UBND huyện Lý Sơn tiến hành thống kê, lập danh sách các giếng khoan, giếng đào đã hư hỏng, không còn hoạt động, báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2017 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch trám lấp.
quan-ly-nuoc-tren-dao-ly-son
​Đồng thời, tổng hợp, rà soát các giếng khoan đang khai thác, sử dụng trên địa bàn huyện Lý Sơn, xem xét, nếu đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng thì lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là ngày 30/3/2017 để hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định.

Cấm các tổ chức, cá nhân tự tiện đào, khoan giếng mới

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cấm các tổ chức, cá nhân tự tiện đào, khoan giếng mới để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện Lý Sơn (trừ một số trường hợp đặc biệt phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng anh ninh được cơ quan thẩm quyền cấp phép), nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất không bị cạn kiệt và nhiễm mặn.

UBND huyện Lý Sơn cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng khai thác nước dưới đất trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi, vi phạm pháp luật đối với lĩnh vực tài nguyên nước.

Tin HOT:   CAG của Trung Quốc quy hoạch Lý Sơn?

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường pập thủ tục, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi 02 Giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất (Giấy phép số 81/GP-UBND và Giấy phép số 82/GP-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh) đối với hộ ông Nguyễn Văn Thảo và hộ bà Nguyễn Thị Thay chậm nhất là ngày 30/3/2017 theo như đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 16/01/2017.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trám lấp giếng đã hư hỏng, không còn hoạt động tại huyện Lý Sơn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn nói riêng và trên đại bàn tỉnh nói chung; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Thanh Hằng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here