Ngư dân Lý Sơn nô nức khai tàu, mở biển đầu năm

0
63

Sáng Mùng 3 Tết Đinh Dậu, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn đã tiến hành các nghi lễ mở biển, bắt đầu cho mùa biển mới tại các ngư trường.

3g aXnXBAisqVzJg2 dK7UxDGQSD6uFGT2DnnX16b nHUdiCFKccilIoftdWOcRskSozHEM6mXKHpNsktNHNn54GLQsad9UxOMVUiX4 hGB8tUfvVPklEquEgKA WuA2bN3OihifGu8wcOWbhotvQ4CJTx9zimE x2q3vTogyyVHu3BIHPKBqNxWRAN1SwTeNYOFdpFfCmrPDemFPO8SpMirIb2I52hfffXpTipuzLGez0OdxtUE5FbfhvIJNa4pu6KDaUhcBWsHP9AWAAE0rlsT9sglMvnKi2dssRKm3OBcfeTf ulA9DvMsNE5hKlYRhTOpjLhzYbgvf5slYzONOeC JhRZ3zld RtAaLaI 2dSDJAXmyYjdrMVRR45hOPqEOzxjwMj6IPdNm0gesPuotmujrJlnR2ub9PpwsafImZgdKhNqeZ84r0AjICsDtR51F6NI4AKEkPL2X0VBAi896LWNZkAGdIiT8 CSr8fSgZC3XUX59cZDdAF2C3Le53XVyMspGE7h5ihc07Q 6 JU6w3ru66jSzE py7CVrkKRSSEwHMJ vfrE4BYp1PwS9pdnRBC yWc6h93OJwURfvWWEKmi1ACMoA9EDPE4E3PXRjS9v iYqfQ=w750 h422 no
Mùng 3 Tết, Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) trở nên nhộn nhịp khắc hẵn khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ tại ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa của ngư dân đồng loạt làm Lễ khai tàu, xuất hành và cúng mở cửa biển tại các ngư trường truyền thống.
Ib9t T1awE3kqiEypkbvHGZorMULBZ9B5 CD0y2X94C9c 5EiEo0 kWZrdE7hy1R37fpkWNJmqP4tfIvilYJEiLAlri7bfh0sAMzM8mbO jiVBDn wghDLOX hZYm GNs QQz8hAWS6HLcYp5X8GekYtyl3dLapq 3rSgxqTdX2PoFIhdGW2PelxeQ dkK3o5zQRa50SPnwaQsodNmSqMZriqp2leSVtOxrHIQkxizgyQzV8F6FC8S8N1JqpGqrkUTlKb9N3oxSAbZUI3WaKKEI91sXzPu4lwQdyO4veIA1Qp2RIHTbz24ZOyLe3Khugv0pns0jGJI1ZQwYkyA9 eFYzi2epq3Mt mbOV F2C0a4YmQUbRzER9aECVC6woM5YNwK GkJFm3JLD5ah3jLQl7WAFe3kAzHHrRo0dwhMjpLNK3P5ZzAxtcpqpfNAWxKp0zYGaORSsF6 9GT9SbS8nF10mfnB0Ov3IzoE4VQSgrXgr8vdrsyhysWP0A8y7kJJvCs4crC2p2qNyGEyIZknSP1 skX4GSsnVULfc6cT2wR9 2Hgw6V6ke9BM3B4yQ97HK 5XO6mQAkqeCYxRTAB5v9WwSHiA925Pas9D73zQiei34prS4CwQ=w477 h358 no
Ông Nguyễn Ngọc Khánh, thuyền trưởng tàu cá vỏ thép công suất 500 CV hành nghề vây và chụp mực vui mừng cho biết: “Mùng 3 Tết năm nay là ngày tốt nên hầu hết các chủ tàu đều làm Lễ mở cửa biển để chuẩn bị cho mùa biển mới. Sau lễ này, tàu của tôi và nhiều tàu khác sẽ vươn khơi Hoàng Sa. Mong sao chuyến biển đầu năm tàu về tôm cá đầy khoang”.
afjX1llnDjX 6I2VFm8JcMLKdbLq YAzKycV3EEzKweRU3oxAd LKB7cVBSNgWqeG0Gx0V6UmBIpV4uuvsasEFewFLA1jh6LJ70Gx0FlRfFhqJqzCWU Wm8z92aEnUiQw3BGpj 1dlGUt3s44mQ5NnSsWiGYA6D v d5iIgXSO3DY2nKMdw3iEAfzmdUC PdCIBbHFuEu09RS2QZYTpOyFYQoEJ28LbYpF2k8w2GubK0v27uwsPOwzp19sws4U7Xo2rIWwD68cSLwovTEC6IBB KuuIymI2d5KJGeNd3 0 ahnSagAMDDka24b8 oA3gQjbETvgOOW8qjZmAFObU65fHMHWTCWOVAXFfFYqh0GsQAFND36sfO2j4sMCCNjOewUc juEDDNsiXOkePqpzzYU2ogCEkHukzKMyWYXGJwt6L2duzlCK74PweGdyRviqYwwH Tp66otlFPga23ZUMqOLXJldqTyayyMLT9tBfCL5DCWBoDkR YEy9y8E7HcKox7H5xtVEulaHC655 ssdX4uu8c44kkkJ1PctY20T3x4me2 M7sde tMkDvuSdm3cb0q9P6GqVDo TjVQReDkxSQPuLLcfaiYEq3nh7U6f1O6aVw1OZiHg=w650 h450 no
Cũng giống ông Khánh, hàng trăm tàu cá ngư dân Lý Sơn hối hả tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh, nhu yếu phẩm để chuẩn bị vươn khơi sau lễ mở của biển. “Tàu tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng vươn khơi. Để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi này, tôi phải chi hơn 150 triệu tiền tổn, nhưng thời tiết thuận lợi nên hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn”, ngư dân Bùi Định, chủ tàu hành nghề vây rút chì ở thôn Tây xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn chia sẻ.
TsTT9JW68uQzz7QnoA9gMuhGclhj7O nP gAHfJ AKt2lriaJxNqVaCpAOBvbsO9avpkbbSyBRhyl1iWWGcIJ fPM6WSv1hGUTeCUlj Y0YvCgdt YgONT5NLSJCo482aYWF2SUm fF FX9tc0DSioJ3XQQvyzg ymoK9jCJ9S7kEMRt7jHJaCYClHuQokfe0DHU9GqJ0dM9Ni0Ew36yzkgfR7eDM1 SbbSILsLFRqb4SxJ6LueRAOLUaFddITK 3Fzb6ovhSBeYZJqKv4xXvdlWlC ibfGYwLKovLPtWWh38MOWNXrkDRToUpZiT9SRFBAbHLF9n6od Wr0 SBuPSLmsVIzZ3qjlQyN2eIUgd pO64iQ30zDyB7wp7G1 ZvHj0Z V gp2kN JeddGnBx B rsGrcEtHeySDz0yw50Jju4vNqAcv2saOiVT7kiNBKn3Ijx Szb4vItr9zvSrj9OFZbILlNMs kEPVBHwGqPkEOLWwPsjaXTxJxwsrpfeXBmoY2 aj7DB8wvBcxsQP pmpiotq3a20AV9TYzKHm39cFx1oRsInNyX2Bg6bI5dnnI1qv0XUFROtWyTU cWAiu01PT7n6Qc RnIr56NwejdqwXPSGzUGQ=w650 h488 no
Được biết, Lý Sơn hiện có 417 phương tiện tàu cá, trong đó có trên ½ số tàu cá công suất lớn đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa. Tại mùa biển năm 2016, ngư dân trong huyện khai thác được trên 38.000 tấn hải sản các loại, với giá trị đạt trên 450 tỷ đồng, thu nhập trung bình một lao động nghề biển đạt từ 80 -100 triệu đồng/người/năm.
F3ApsGQHgS3kzyufLr2nqAN3Q4OxG nQ MGazk4NNr5d4Ip4PW JE06GIqUEm3MKSq67mA wZYg2iBB1jFLpCqsw5BKaz8t27IapVJLj7PLM 9qfzWJ2Ug8NcFct35yYOBW8qG4z94YUH6cu8fgJCt8aQ1KSbXHRWVbRWhEpLtLIYVN4wONLojJgB38Bl0PN340jjKjH jgIIG0KrTQWjT7bL6 Jh5 Qv7jFj aZMnRxdkITDOwSV vEHyXkCWdrBv 2cdVAO0jiHUlgrn7Fhw8ceDFW64OcXOpmQbobGBzC3xaBUlu5q5E5caa0TMyytKk5q3qM1F3jsghJWaeBWJAOwj7QcIc0LNpWm1lZaouJ7p2j7EuHXFSTEHK3f5E4wMGgsQrY1rUjGchzvmgkFQRzkEDulI94CRU1nDRZvuNdEU1vBOMtwmsjbdMgLnM1QSJAznNaAB0vSvapIcVKMndH gdzSJwlCAmBOdCF42AC3s9mBj tpmmuOEGGF i3os0X9MzJ66B8ifXYWkAv6iap9y5PpphXKGnNlAtRzSB3dXu8AON2syJRSahLuswmxhOZaAnZZoE5RJoTJDxAMSbcxgWoZcXkejZcZafZxAzNjEeWUYFQ=w650 h488 no
Sau Lễ cúng mở biển, những chiếc tàu xa bờ của ngư dân Lý Sơn hướng thẳng ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa mà tiến

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Hiện phần lớn tàu cá đánh bắt xa bờ tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa-Trường Sa của ngư dân đảo Lý Sơn đã tiếp xong nhiên liệu, ngư cụ và nhu yếu phẩm để việc vươn khơi. Hy vọng ngư dân sẽ hoạt động hiệu quả trong mùa biển mới”.

Theo Viettimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here