Lý Sơn: Xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị biển xanh – sạch – đẹp

0
123

Tin đăng lại: 25 Tháng Mười Một, 2015 @ 2:44 chiều

Trong định hướng và chiến lược phát triển vùng biển đảo Lý Sơn trong giai đoạn 2015 – 2020 xác định tập trung khai thác và phát huy triệt để những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nắm bắt các cơ hội, thu hút đầu tư để phát triển nhanh, tạo sự bứt phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; từng bước xây dựng Lý Sơn thành một vùng biển đảo có kinh tế phát triển năng động, một căn cứ vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.​

Lý Sơn: Xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị biển xanh – sạch – đẹp

Theo đó, phát triển Lý Sơn theo hướng mở cửa, hội nhập, có tầm nhìn dài hạn và bước đi thích hợp, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Thu hút các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát triển các ngành có lợi thế như thủy hải sản, du lịch, dịch vụ biển. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi và thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Lấy phát triển kinh tế làm cơ sở để tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời lấy bảo đảm quốc phòng an ninh làm tiền đề số một để phát triển kinh tế. Coi trọng phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao dân trí và đời sống của nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ, tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tin HOT:   Ngân hàng Agribank ở huyện đảo Lý Sơn hỗ trợ người dân sau bão số 9

Lý Sơn sẽ tập trung phát triển nhanh ngành du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; tiếp tục phát triển hình thức du lịch cộng đồng với sự tham gia của đông đảo người dân, đi đôi với việc kêu gọi đầu tư xây dựng để Lý Sơn trở thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển đảo cấp quốc gia, trở thành một trọng điểm du lịch trong khu vực Miền Trung và Quốc gia​.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here