Lý Sơn: HĐND xã An Vĩnh tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khoá XI nhiệm kỳ 2011-2016

0
86

Ngày (22/12-23/12/2015) HĐND xã An Vĩnh tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khóa XI nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo của Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo của HĐND, UBND, MTTQVN xã An Vĩnh.​

Lý Sơn: HĐND xã An Vĩnh tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khoá XI nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT –XH năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND xã năm 2015. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2016. Báo cáo công tác xây dựng chính quyền và công tác tiếp xúc cử tri năm 2015.

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, thông qua các ý kiến đề xuất của đại biểu HĐND xã. Các nội dung báo cáo trình kỳ họp đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế: Kinh tế của xã năm 2015 phát triển hơn năm 2014. Tổng gía trị sản xuất trên điạ bàn xã năm 2015 đạt 1.078.775 triệu đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 104,7% kế hoạch năm, về tài nguyên môi trường như mở rộng các tuyến đường, công tác giám sát thi công, các biển báo để đảm bảo an toàn khi thi công các công trình, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tình hình trật tự an ninh …, đồng thời các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về nhiệm vụ, các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016.

Tin HOT:   Lý Sơn tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

Tại cuộc họp, HĐND xã cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND xã An Vĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Võ Xuân Danh. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND xã An Vĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết 100% tán thành các Nghị quyết về nhiệm vụ KT –XH năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Nghị quyết thu, chi ngân sách xã năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2016. Nghị quyết tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND xã An Vĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 và Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch HĐND xã An Vĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here