Lý Sơn bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 đợt II năm 2015

0
89

Ngày 29/11/2015, Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện Lý Sơn đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2015, nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh.​​

Lý Sơn bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 đợt II năm 2015 - Hình 1

Về dự bế mạc lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,UBND,UBM TTQVN huyện, các phòng ban, đoàn thể huyện và 68 học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các trường  trên địa bàn huyện.Trong thời gian 4 ngày, các học viên được trang bị 6 chuyên đề cơ bản gồm; chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới , chuyên đề xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lý Sơn bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 đợt II năm 2015 - Hình 2

 

Tin HOT:   Trồng gần 1.000 cây xanh trên núi Thới Lới, đảo Lý Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here