Kiếm bạc triệu nhờ săn ốc mặt trăng ở Lý Sơn

0
91

Tháng 3, ngư dân Lý Sơn đi tàu ra vùng biển quanh đảo lặn bắt loại ốc cừ (còn gọi là ốc mặt trăng) một đặc sản của địa phương. Nhiều người thu vài triệu đồng mỗi ngày nhờ bắt ốc.

VM HBv9mAcAQq7iSMGpiCztqqTFKnEeuIVIVVAf8UNdEyI2NaA5kxX9wfHwhW4vQhOATwID aT1RdzctSIiJIyiBVwieZKbGbWAUwDjPrvbDMLd55Zb5Pu LlCb6Km6BT8SHW5lnoTCJjp5OU8lfjjJ1TztonHIEhGe0uJPz D0R5b2z3qLI1mFHSJLkY6KoegsaXpvKyjRxs7Vq5shcE3OOaqhYFYm7LMuhTJLn96bsIEH QIe5C3EHNBqhabOnQvVQ2 RglF12TU5pdKKi1GdZ ofZY4eGu8MzFmpuy47tZTqcJtZjjOua1C8IJmbPFvwCRnvlD3FN4WM6OK3zQZAYiIAhBpw 9nH9BAZAjzTMXHXkFuaK FF6dOSHiD7IkXXUeism3Dc0gcH8XwhIpRy rHorn1o951zhO908JrpYAzOYhY8rA t2C 3fdniRzaZsEKn3kLakxGQ7kdrq7ZV9JcdPHUZUhlb3iUETNb3UAEQ1b cY6N1mlh5VAB6ZNXa4Rfin0kddHHPqzhmd SGw2K4Js8jLKlOOYwGEoAYTR3OJZB RkMa0aYtHAJfVB RslspnpdCxQU112guv70dVoV7W6BHsps8fvxALD9hjg2zuymg6Uw=w907 h579 no

Khác với đánh bắt thủy sản xa bờ, ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư khoảng 20 triệu đồng đóng tàu cá công suất nhỏ, mua máy nén khí, hệ thống dây hơi cùng quần áo, kính để hành nghề lặn bắt ốc xà cừ ở độ sâu khoảng 10 m tại những vùng rạn đá quanh đảo. Hàng ngày, họ ra vùng biển cách bờ 2-4 hải lý từ sáng sớm lặn bắt loại ốc. Trên tàu chuyên hành nghề lặn bắt ốc cừ, ngư dân trang bị hệ thống dây hơi nối với máy nén khí cung cấp oxy cho người lặn bắt ốc suốt nhiều giờ liền dưới đáy biển Lý Sơn.

OBql6 fx33nNuUU2QcLigpLbN0sebnQlKGcxRxHEu3EM4piOLTzZf6OWGeEXyuOR2TkEpmv To6U qb vPBvH7wKebKKyv1ECgJvruXHJEuz0K VqptUtf1vaHDF2Bc94m1dEkPY6RGiZEeHuqYn5MzRSsAykYsqW8yshGh37EIY 8ndi rS3k lVvVqaAikzqmrl qYxZ9 xk7o3QDRWLoEYUoyAE5CbuU0zG1eTc22kPgQWQnGnUrdKNCVbQDTt6SW9PsI7zFWlvtzKuTPg9CobxFI3HAAzRzCY1M9scJ3OMdx3qZ2RNmghG0rs00BKSN3CAszsZS1BHOMC2b445U rBCX8sTGOQrx8qqtmq Wxs8Bb7hHFqfoDS1XIho 6KbwaL Exa78ax5ZNUtRjGogOfEcP UbiL699ASBv7f4qy kyvPAD5cYKvbpmbNVZWvpzmAl2S2j0ntqMRiTMpK4qTxGACCergj auQ8w2ka8VXC6Rt QE1F6ofAYUDX3vXVZNunJ16ooxcwafMDfKYUO 518J0mrqr7zhtn2RM709KE4b5SXCmW3seGH0wnZnN56D3YlI1Sls7DRZwAW5GbryVylfVBH gAg7i6nJNo nWmYp63A=w460 h579 no

18 năm hành nghề lặn bắt ốc cừ ở quanh đảo Lý Sơn, ông Võ Văn Hai (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết tùy theo tình hình sức khỏe và số lượng ốc dưới đáy biển, ông làm việc dưới nước 8-12 giờ mỗi ngày. Buổi trưa ngoi lên mặt biển lên tàu ăn cơm, nghỉ ngơi khoảng một giờ, sau đó tiếp tục làm việc.

nL6PrmyddOJLKKV3StmkobazaZKKm9yYaa idcvRnFsGuYsNX2bS27wEKaB9S8dQEY58vMBBR1Ll2Z2sAGdiNdp0lXVRRDuN o35Fqfzd0wKc3T3Gok 2Ca8sODN5c9skV3WqR 6 MGsLECXvxV8OK3duiWh kKs9xSB3gH4 zz4I0V7eTTnGv1o6mCtbHZoXLqfoZay8tSK0uDDmM na1l5oPIUrPz1sWEgCymQTacj7xKWN33NVj5m052Qa7wMtyvPQ9KONmTYXJT8RiGTUfearK9B3Yk yMD CLVYrKt 99WLkYNYIYsM4LPL2oYO93L7OuNGfg8MGBXz7M3hTU6xMvzAfXbELTeyN9LSmuzehWdn9GCV2uYq 7ZViFeJsodBBoWyCVUIVHyTUGhsi Pn7KiZtfd8MBZ2FlxPLXOZC8ExV52ZWlqOT3Qk9I4OZHLcyoxRDzPBWmWb 1L6cJ4VhZEDZfuj6R7KtD9pYZ2UocqVbI4fq26rg89aGrgaE aMPmBWV Lq9ylI2tXFAisZzHwPQy1hAORJtMtFqfvoNzr9T5jG6hL44s2u0VXLVQWsHZiI1dEnsWkC1nrCzNK45i0WvZOi idr2VVD3h1JJol3ZHGwA=w821 h579 no

Kết thúc một ngày lặn ngụp mưu sinh dưới đáy biển, khoảng 16h chiều ngư dân đưa tàu về neo đậu ở bến rồi chèo thúng chở sản phẩm vào bờ tiêu thụ.

YDqpBePm4jp1yACQFll5gor2VWG4KhGoyLeJu6 H99hNuwG8NNU1Jz4aewm3ftrznndTzLD1EM90hr1WUEDKRozKAwkJ4N9CLckzDwhr5rvdCiEd0naHi THJXy0uEZiiKiu5vEzSrhsJGHw1lvRXeOr6oT6LPGudTcRvTKx6B 8QULIfLSM o9 u7TPGPsYZ1NyIcAo8mv8h0seTpv2Jb71 VQZqxXEnh 8FZ UF2EtGxNITKx8IPmz 1tmowYpN8LuBPN9eN54afNipdbAWm cmkX zPpu1Zv282ZelYMP34kM tN8YnMCloQ4Rz3QIf W05 XRPBeVNWQwF0IwxKbZq89qknMdUNbenDMjR5e5C9MLrw2r dsqDrmS2bneYWzW27ywUEOmTf0k KnKUbeiwLZqrNL21z8mNKmC4LvlOs6qjEompByJ1IPbeDdetH8Lx z5DEElxTrjOYvg2Kl9JUoXoV5cn ZILwCYx79Qsm81GP7pYviZPMzM5phZOwfGjzY0Qqh28SLorJVL5wFr1Cf M7LGQEaWYfTtNHU5VHhME6N53astf T9eeSJXjgf s0iDdbtrC4CTO5WmlOuKjSmE92 RN oZjWxZqW9mVLV3PJtw=w380 h579 no

Ngư dân Nguyễn Văn Anh (ngụ xã An Vĩnh) nhẩm tính ít nhất mỗi ngày có 5 tấn ốc cừ và một số loại ốc, thủy sản khác do ngư dân Lý Sơn khai thác bán cho thương lái.

XYOwWsuIsOjOC58B xKNUedGIP00N HGIciJrzz6O3LonFyMiRVjOaCfmBz7uvmDbQyQXZm1AgGUexOHu az3dqXY4hHo Qr09oO7 dpLlHgA GZYp uTU4KhFIjkH3Aq5 GBULR0t5FaZQhdSJVUAz8pEnAGB5jAZq3mQv RRaneTppOB6T8Zm7gxsZBQ92Q3CskdRCp5A2J6sc9B4KrEr9BnLqY6LrgtK4t5SYZx8p mAvSWwBarVeq1y0CeIMpERZQ6wRsRWNYRjFqqmdf9befvyz2f8LKXr4ufq60KSJ sVMXZADE46e7D4Pv4 b0kxLAr8hi1n6l0MPOA1TAY5iwNFbU9EPHozggIzA1lTVE4LNPwQd71Qngn9xYx83PYUs18lI5U8SeQRMjz6JLwJxvSncitt Lq 8WTI S9FUkalySbr7imcTR58bltba1heZaS3pxqdlQf2mQPSF5fzSsSji8I QSaktmnJvFF ploFJ6 CLC2c0M bQqyhHdbHYEOziAEoje6zTKZSWC25aiZqurWvvctZktxDnFCIRo2yg1T8noAnsqxAwRZ qAyOA7DmPBq0GW3Xbzgb HEG8QtmyNVjq8Cyz4XzRTAbR5LKU3ETIoA=w907 h579 no

“Nghề lặn bắt ốc cừ dù ngâm nước dưới biển chịu lạnh cả ngày cơ cực, nhọc nhằn nhưng bù lại có thu nhập khá cao, đắt bắt đi về trong ngày”, anh Trần Văn Hạnh (ngụ xã An Hải) nói.

xnU44iIgQlidHAWWho58S8820gKq9hiFQoSJ0cXP5wgM5uHhriT9NwyUOukNaKPopZQU0DqidKdRiuR0PgrBpMNdkk8f93DvGsa5hsGSzhm nvhrRJ8zDhEe6VllADHP2jEvACKkDcAmouIhMbdqn K tm9OqhAHLP2QpLWWhzJ9EAi12yku0vRq4GhaNs PsbSRNzvFOUgUnH49d5dlKJ Si67sAs5ACkRvv5N3WMJJXykxO8 x1L7HCPQv7JOPlYhJ jF8m5OACY2fFvRsM7Jp9XREucVThx9hcWt54Aedh3VtXtnGTx9ueBEyUj4 81LC8k5Zzp Ft2 voftF R7I2lYJ64tfE6GTSVYcBlH6EU0HgzFdc5C84RJrDdFDxS9Yg1SMhKIC89dydNT9JZno6hjL wvQJb8 pwuCLs78VHFTbXLd8yjUBG4M4s7gwh1Q5sbfxFwv373O9LHkSyTysOVrMwGl3Y3lI8bsa9wtJ Cty6UH54bueSQG1c835FNhI i S1aGv NV1zgG7NdI 9BtELz8Zx3jJXODQlBqwAoXR9FnsCpypKsE4HWWiDpFQCvxi6nPerNn1VwH6p rZE V40FKWUiG6pUdnsF1uzI1cGW8WQ=w391 h579 no

Theo giá thị trường hiện nay, mỗi kg ốc cừ (loại còn nguyên vỏ) khoảng 40.000 đồng, loại đã đập vỏ chỉ lấy ruột khoảng 200.000 đồng. Hàng ngày mỗi ngư dân lặn bắt khoảng 20 kg ốc à một số thủy sản khác, thu nhập từ 1 triệu đến vài triệu đồng.

pCHiIcx8 fplVozheRa82VfvIOndUozn4u HiCtqtvcd4 UHuLk43YePEIFf89thdKZjlSUZtZ4t5hE6EPaUHsIK62fChBRhGhAFIIoBucvHzVHTKg4lBATsSfwt51uUe0Hn3GcgpL6YLmYvBMzaY7zM7KNnEJgwafqZACq737bcnquBXJwTERsa5u ANQp7Truft4RvTkFF68at0VT48KCmkoWYRxD0w1g7mV6lizUK UPyG4sBIsrEaWw D3OK9s PmbC4FM6c4Ohptiy8vdVtprLRSOTHrvay ZgxxqtbXZW21TsaPucsZUov6NsVWxXk7HlOEFCUAqwfOC1Ki4Rw9ySY2MpJY46yl4MLH6FNcwCO9oY30B7VD24yOXZ6mzDWm72R1fNZ1JhjTUYroy P7G9FIG1qVYXq8ZI3Q45dAUBhbbv SvtQs1CpBsvE36DNkt59wkfXef2b3ZupzR6c2UCn8 yi3Sk fC1x3rhLvrup4KeHW4j11YeUs5NDVvhkHtThPtI6UL OnEUURnpbCz5B57C7wBko s2 avE2H0oJJKZtmfyLCAWWdrCP1 pBxan1uDRjXVQODC sV5B1n8t8PT1Ze9TYLIV6mxrecOpi NpFlA=w870 h579 no

Theo các ngư dân, vài năm trước, mỗi kg ốccừ chỉ đổi được một kg gạo nhưng gần đây giá loại ốc này tăng vọt do nhu cầu người dân cùng du khách đến tham quan đảo Lý Sơn tăng cao. Ốc cừ trở thành món ăn đặc sản không chỉ ở huyện đảo Lý Sơn mà còn lan rộng khắp ở các nhà hàng ở các tỉnh miền Trung.

ME4xZO11hhnndhNumSxt3KB6HQu4aIXhK2JswmGZ05u 2FoyOzt81ZQ GHQfq7ZvUP2wITnKBIwGTuAUUTIN0qxkYstRb5BH3Bdfuy7fAy3sBnGRS9 pXBD4fMLhnC3YF637DwS2LsuwquSnxD6unbTPZbPncq9rTs8Bqxwo5FbDrwC347pYnwiigfSmSR8S6vPzwQ7ZAFEdwjKvttAG3mLs AEYdjwVHivARuaW0I730yH 87 wQHQQ4bRRR67OYsWott1lIg1MJ e5oqtvh4i cAkiMCjmsToLJzVQZF1LTkaflBm6n 5ZxN9d n aPIf5y7INdw2SaiRgYxrBqcv0WGYVLVVX970UXDxk6bSUwQdW uUV2TotZcHEXlYdJlgx9Hi KUcI0 NntwllPf1HmWLyJHYABKe5Bqp2NwFdMpnkalN5eVgYUzAwkQntjkwBrQ XJumRrgTSx6H4l9BCCzfvA03VFVEjTMg58HREnPbKg8wVTW aeqn2mzdflgcEMIDgxuJ7wgkWHqoOBWhVuAp zrOAHJt3dK13hQsmq7eBEDa2rWYieLFS7ODvMAPeAKG2wCtXTfguObooBJ v9Q JV L9S4fvTmRtGBG 9 DjlfklwQ=w417 h579 no

Phụ nữ cũng có thu nhập mỗi ngày 300.000-400.000 đồng từ việc đập vỏ lấy ruột ốc.

kxgR0QSaCPLq4z0uVwRqhBW4yT2XtQ57cwMw7 tk ElwUqnsMqGyRtztsiMtM WXGtRBm9U884C 8n4wjkMbx5wqwVpZN9 yFJ2CUVWzSCiKE6mEoeKGE1wVQfGJU4EaSQIn9VaJRvTs0rDEczDXoofloKEEiKLm1W03vgcNDGRV U VLcgkZBRXaupSGV3iXOXPncB efCKZYgyfHIGyCQob 5sJoVD0NM2ECLIdkn Xo0 uDgFsulPSESghZrTlC jeOjgx1ARHpq5h mMznDob3vb9ArM34TKX8BiSPfGkUP1eZX9lvDSsVLcTixpZvRIBXmZxGtbEN3pvhL7xCXzuMm5C2yHxBrnmDpbvQBhQiE3z1XynfggVzB 6oKWMQm5V7HRHYSS 9K8fCOrNxj6 0v0iG7Zlv1B 5h69NXtc3J2VN e5YaxWpPHTC3KrwOxiGORq GODNszNqQZvNiqHdOJJt0S5T2cSOoAewzRa8tWlDvk0eT5 fJfdSv7MB5 mpx A PtlSjGokHVJHp6aVAsKFjr3 494XgCjZTX9JDEbXD6yG S2sWfEbp3MXeSsgkRPEeQ3m9KdmSP800ygOjcMf6yf KUw CZJGhS tiofvRAg=w908 h579 no

Ốc cừ hoặc ốc mặt trăng ở phần miệng có miếng vảy dày giống chiếc cúc áo bằng xà cừ, lật ngửa ra thì trông giống hình mặt trăng. Nhiều du khách thưởng thức món ốc này còn đặt tên đây là món ốc gõ. Do mỗi khi ăn họ phải gõ vài lần thì phần thịt ốc bên trong mới lộ ra ngoài.

NR 6h zHbIXN0XakjllflFVKZfH4dE PWzLjqsV1FpF2PuxaWiWzq1qlcxftzMNuuJr0scCjaVP04O9 Ti5NmAR1x5kdzCMdueRylFyyJrxW18oYJvgf15LrJNl6q0dUK6nWnGluroyDpJv48KYYqbszdO9NAH idbfpKJg4qfbrQfVhJJzcvjqNK1IjOgzMFSIRjCOS3EFOp TwMk8W6yVQ1MJYFGMwCnWrHduDtS0FsTjZ5lDhvLVDAGJ52Oavq96UUD4n0b3UUNyxOYKPRb7Y7fKmPKbdcqYhOFLu zALT3wHdy4OfO R iAH3890Y2lR ziMJ9xyc5BDcrO0D c8na6wMIlKTu5lnQ1rtH0GpJiLWMc X9kg6D9ElrE4fhsVNpN uNi0 gId28I2 fwHCCBJDoxSfYYtXfmVYhxJoakOq5sAxduidvenjuA2R9oemPhJI5KXIQRgCsHa8fCyfa TYQvYvo 1xrVM xXils0W2 3TscZqCfmQ0odmnkFtHi9WGSR08ij3UVkJl2t8HG00pzoubNkguVDavicvfUeJxvkFLO5JiPBLStq mMuXVmYF5tjB1U12ofDvM MxK4Xn7Lnm0RIS mfxoBcBvvGq46SPSw=w972 h579 no

Ốc cừ được bày bán ở chợ đêm thủy sản Lý Sơn phục vụ khách du lịch. “Tôi đã đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa nơi đâu có món ốc dân dã tươi còn nguyên mùi biển khơi thơm ngon như ở Lý Sơn”, chị Trần Thị Tuyết Hà (ngụ Hà Nội) thổ lộ.

k JlX801mKfuXikjgpy tlyvCRWZ5gYIgVpyb3lgYZ5aKt6qkvEjs0FrWf6AwZIkMr71aui ZYnSQDbhSIP5GBDxZXBUNd5ElX4u5sCmJx QHIf0fGkXumulnNFEHFcwlKslwg584Vm5 6MHwLiqoByctuK Og4Oyi5 ZQDGlMWwx3yremoI6hSPLUzokq0YmMOxeGgeonsRwt PbhbT6p4mYeyDx4Fg5fxTtf8v03Eg3fVpuurvrSBaPnLSCYmnPPRpZkcSdQImyzjJVZ1cdV9j897fnc8uQm b4pTycMO2npJJ6jdfRl5knxkX97oayVa9f0fSOA3oirhNva i9qTenrOyD6eIbBgLlFjnj1CV7xzyzqdB7fe0ON rBoKSEiV9iukdyNRS6lGFiheK7CEVE6AOMvCYuayHzb1krqShZISErrur8BW1mlUJEH6SETVZVl KxkQ3JZzLSF KyBPdb 3KtVRZtsJGknJWLnwvcv8KhKLeUF2GYUThUd3nZnyB4DqNGcIB1D9R8gTUv42QfM7VEkiAjJrneS5 Kw1ue1hmwhW0gNcXH3z6PoLr 20xvH0UMiSRHs 3WPMfbU2ima CRbq zy47TwZn9y pbEVh E2lrA=w397 h579 no

Bên cạnh khai thác ốc cừ, một số ngư dân còn đánh bắt thêm những loại có giá trị kinh tế cao như cua huỳnh đế, bạch tuộc, có ngày thu nhập lên đến 4 triệu đồng/ngày.

Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay từ lâu huyện xác định nghề lặn, trong đó có nghề lặn bắt ốc cừ có vai trò quan trọng giúp ngư dân địa phương phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao thu nhập gia đình.

Huyện từng mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm về địa phương tập huấn lặn biển an toàn cho bà con; khuyến cáo người dân không nên khai thác ồ ạt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản quanh đảo.

Minh Hoàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here