Khởi động Chiến dịch tình nguyện Hè và hành trình vì biển đảo quê hương

0
620

Trong 2 ngày 30-31/5, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức “Lễ khởi động Chiến dịch tình nguyện Hè và hành trình vì biển đảo quê hương năm 2016”.
BdqG1H4UdTI nBOsaYbKxsjKRzZjsuL5xaK9jbMsmBkxFrS5qjVamToFHJrbpMgWq244a698ar7QMKXkDXr8OZopTUYhP4wbHhFc0AbWMQMcQZg6BzbbNE1r2KiFbtSucaYu526nbpjjYOqzEMCmbQXLMK 9zFUEXgAYBR02o08Fsl s6kYmc9izUCkHUuR2q49XLBATqNcKeuts0jS23HBIVvt8 r4FPF mweVZsBhGrix xXslsvkrF0UfiCV8Vc 2SqOL0NI2x4PHKG1LwKaTEq7KKQuNjribqrtzQ0vZXjsG7YOiNIJYWjGWLTQv3PJrQ4 mj1CltqfajOyvYojN kxhXBVUtmhgcqUTigBR2gX4D7JgPQjaHM2TOkUquV7q7rAkTisFd8m9MIsxXfc3BKuMpqZCCD937NKQ7rp6gyVQlfWjPEWaubakADEyeLgMJ58Bve7q2C8xwMUgqB4BtoHUvfxeyHK3Zn97MXnI24dg2MoxXjAYnzO03vc1rsMaHRBbyZ i7th82k9Q BxQ5j2hk 4W60r5MBLpiXioiUiC0AlrguTYiLe4C7zu3ZF gQVTSUwBwhQBhLdwpe1BV7shsAH=w881 h657 no
Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự. Chiến dịch tình nguyện Hè là hoạt động thường niên của tuổi trẻ cả nước nói chung và Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng, vì cuộc sống cộng đồng, vì quê hương giàu đẹp.
Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để đoàn viên thanh niên tăng cường đoàn kết, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cũng như rèn luyện và cống hiến sức trẻ của mình trên tất cả các mặt trận. Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2016 là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm chia sẻ với những khó khăn, gian khổ, vất vả của quân và dân trên đảo, đồng thời, nhằm tăng thêm niềm tin, sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tăng thêm niềm tin, sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
U2V5kOod20U2edXXtVYxPysw ZHXRdZY tOTmOF xWR3oHOVkJojwLbXhXSSPivmjwMRnL7vXXeX 2MhycNNqm6qCZAjcxvubESweti0WX6LADmU954I4FepOtJ5MvibV02SosZiM0pRT2WT24Fg RD0I54PfaJAc7HFgCXPohj7zUqSToC0JqpJhcDog 4QaxO 1rDsPChI2pWNSoo2iOI7iaKkh96i oh6sLzoJDS8aCmiGrfAaTXu65jpxYTtIXEZn6ESHOZMpHEQt6dAG FfgZZXY7UJsyrvWvvIn12bL0SLlW53Qi 0 nXWbWzmjkHff70cWq nBG6SciIswkbEeoQRW7fko2RBgEBzpae4EbVp 0Mj8H3WoRMU8t8ElYrHOSNZROM yGupZHXQerSpQdywPa3DgtE6CvtnPXhZggTXdowQRRS9PZFYB rv8OBBqDUrN98mcudROA86jD2TolI3YmtntOVSbVLS2hThy8h8p6tCOSumZb2vToENSfHkz9Jg3LkwOvJo6ZlyPHzuVNV7zu4pxoRlSghQi9VPTsrWA1gG6iB84f1Z9G UEO7zlUjuCklLwt7HHqlXjt1mCPxm4Dz3=w881 h657 no
Tại lễ khởi động, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động đến tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả các nội dung Chiến dịch tình nguyện Hè 2016. Trong đó, toàn Khối phấn đấu hỗ trợ, sửa chữa, xây mới 40 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà bán trú dân nuôi, nhà văn hóa thôn; phấn đấu khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 5.000 người; tham gia hiến 4.000 đơn vị máu. Cùng với đó, hỗ trợ 5.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khan; tặng quà, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 7.000 thanh niên công nhân. Phát biểu tại Lễ khởi động, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Hữu Bình ghi nhận và đánh giá cao các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiều năm qua.
H6BCr1bQVM5oZ1214VrHWmYwSl9qtY5M7psM2OZpDEKx7bS8Lw7DWisqjWbvZ2wErAamJbsd67BOzAuOTATfnCobqY9OGtzK33 0dqzwb3LsEwwTC0fCtY OGoKpihNGi03UUOHJG4Klp6kx3gSy3dxKqoF1qc0 bmWV0oSd7y bckHAG0AglNmH2tpAyQo9XQh S6XRX8yQ1isOf5whFLbTJxrkfE5qCy6KR7gbsLCXh3dpSLxdQB6n93w2xdBF0JO99wS 4Ol4NH0hNwIFS9K6a6Y jPvY86ngqP7v5KZx7RwYZZalPLE8egzNgc53SUj9iHyS5Ok0Al0x3reWEoNELq87n7nAknXJiwbfS iNgv eZ2PSYvy4M4iMzK53sUQH X2TjS5K8BsOMuU6DnGafVNBegErtnLfdGzDiIL Me apTq4F850lzT NTUqj5f1576eeiEM0jxo5ApefQwfI6FM1JAUBVUfZhB7 ecBPc1D2NCKMCkvH85NMysHxwRqRm1HEuDmjdmwm F4QKjsw6puM4cRctiV2wNKiCfI6DKB2j9TX2lMXWDNeoSvUHUXisiVh1moC HBfaZ8sM5CPYX8ndT=w881 h657 no
Đồng chí Trần Hữu Bình yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của sức trẻ, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; đồng thời tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, các vùng biên giới, hải đảo… Tại Lễ phát động Chiến dịch tình nguyện hè năm 2016, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức các hoạt động như tặng 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho đối tượng gia đình chính sách, người có công, học sinh vượt khó học giỏi; tặng 10 thùng rác công cộng, 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển; 01 bộ âm thanh loa máy phục vụ công tác tuyên truyền cho Huyện đoàn Lý Sơn; 15 thùng rác hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường biển; 1000 con tem và 1000 phong bì thư cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo… với tổng kinh phí 200 triệu đồng.
H1hc 017jHmNzyjRtebr0Ue2B6vVdCTokEXWP4KTZLnbGr 5B1KcVqoRd7PIj6XhMLjX8EjmiQsJ1zX47vsjfLCdvOuJLtfvRTAo69dD nbLBLN4B4kEVXupfLU9XzlsZYY O2oXVnlLsOnMAJh3NC1uhLet6ZasUXfCBzPypHRRUSQp7wB05F0V8 OkerKIsU D41 bktQmq9V4HIjPsmp zdeaxmLN8UEXecQJr9tIMkTyCSTYgPu87B5A6AMoECXQzaudQfCr Amx ucOwq c 6bmF nRx4yyx7PjCB7IbpmeJVCpPCxdLskr3p8zPSkhOHj5p4gJaplIsHEjB4SVA32QT r16TwerNBsqt0JWdOaGZnQnGMIjXHLIzuCThbspBquJrRI yJ IzVVuFrw NQJZKTCF0kJNc Fv9fhq4MZdliUwOtPkBJogB4MqlP0i2V nc56oaouC2 kD3yGFp6O80dJhhUKGaaQA4ryQj5OjEWnOillXDho64qnNgEB6t9Z4Yiog9X r47sxKGpaDnM 2kW prLR5R5cDQYpZT2MOgJMHdryU8IMO EOs 3tAoqH8lG7B grbh1Wqv8yJIIsg0 =w881 h657 no
Ngay sau Lễ khởi động, Đoàn Khối đã tổ chức ra quân thu gom rác thải dọc bờ biển Đình An Hải, huyện đảo Lý Sơn, khánh thành đường lên nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn, khởi công xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ tại Trường THCS An Vĩnh…/.

Theo VietBao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here