Hội thảo tham vấn nghiệp vụ “Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển bền vững huyện đảo Lý Sơn”

0
107

Chiều ngày 30/9/2015, tại huyện đảo Lý Sơn, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn nghiệp vụ “ Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển bền vững huyện đảo Lý Sơn” thuộc dự án Tổng thể Quản Lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Hội thảo tham vấn nghiệp vụ “Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển bềnh vững huyện đảo Lý Sơn”

Tham gia hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Viện Công nghệ môi trường; ông Đỗ Ngọc Vinh Chi cục trưởng Biển và Hải đảo tỉnh Quãn Ngãi, các chuyên viên kỹ thuật liên ngành quản lý tổng hợp đới bờ, ông Trần Ngọc Nguyên Chủ Tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo ông Nguyễn Minh Sơn, Viện Công nghệ môi trường đã báo cáo điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển bềnh vững cho huyện đảo Lý Sơn. Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn; điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ở Lý Sơn tương đối đầy đủ, tài nguyên biển đa dạng và phong phú.Tuy nhiên, về kinh tế xã hội Lý Sơn cần có bức tranh tổng thể, các công trình phát triển kinh tế xã hội phải gắn với công tác bảo vệ môi trường. Đặt biệt, sự suy giảm nguồn nước do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, nhất là sự tác động của ngành nông nghiệp lên tài nguyên và môi trường huyện đảo. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế.

Tin HOT:   Quảng Ngãi yêu cầu tất cả bè hút cát di chuyển khỏi khu vực thi công vũng neo đậu Lý Sơn

Hội thảo còn đưa ra các giải pháp để phát triển bền vững cho huyện đảo Lý Sơn như cần phục hồi, bảo vệ các sinh cảnh biển (rạn san hô, thảm cỏ biển), phục hồi bảo tồn rừng trên đảo, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, chất thải rắn một cách chặc chẽ, phát triển du lịch sinh thái và kinh tế thủy sản bền vững​.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here