HĐND Huyện Lý Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 15 khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 (kỳ họp cuối năm 2015)

0
293

Ngày 15, 16/12/2015, HĐND huyện Lý Sơn đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15 HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011 – 2016.​
Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tài Luân – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đạo – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và 19 đại biểu HĐND huyện.

HĐND Huyện Lý Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 15 khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 (kỳ họp cuối năm 2015)

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Tình hình phát triển KTXH năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 05 năm (2011-2015) và định hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của kế hoạch 05 năm (2016-2020); Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2015, dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2016; Tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện năm 2015; Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; Tờ trình xin thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo công tác kiểm sát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo công tác xét xử năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015 và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016; Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện năm 2015; Tờ trình xin thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.

HĐND Huyện Lý Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 15 khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 (kỳ họp cuối năm 2015) - Hình 2

Các nội dung báo cáo trình kỳ họp đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môi trường như mở rộng các tuyến đường, công tác giám sát thi công, các biển báo để đảm bảo an toàn khi thi công các công trình, công tác xử lý chất thải trên địa bàn huyện chưa đảm bảo do công suất xử lý của lò đốt rác quá nhỏ…, đồng thời các đại biểu đã tham gia đóng góp về nhiệm vụ, các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016.

Tin HOT:   Coming Soon MV: "Ta cứ đi cùng nhau" tại Đảo Lý Sơn

Tại cuộc họp, HĐND huyện cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND  huyện Lý Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Phú. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Lý Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết 100% tán thành các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2016-2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND huyện ; Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Lý Sơn và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 và Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Lý Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016./​.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here