Đêm diễn nghệ thuật CNVCLĐ huyện Lý Sơn năm 2016

0
450

Chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2016) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, LĐLĐ huyện Lý Sơn phối hợp Trung tâm văn hóa huyện tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ năm 2016. Có 13 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện và các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn huyện tham gia.
uI dnM4q7VguAwLGZWBOwQC3aUh0w0calidGpUgp8gPYS9MOGigxFD wl1 twUDKR7SaTGvxTdo2Qj39QKw2HXlfNowGqgJY23tH7HeME2Qul8McH6LynWraX naoKK2t07YrdO 4c SbJCkEg3rp8iVLdcBNRi YJ9qwrW78jRj9VDCUJkNH9NYf6YOzo5ubm30VYRk 57Wat ZcNuEgWdRFWbuG srxqGDVnMqHNm5mEreb1L2oCpOThdsua7yDWWp56uo W0If10p9niSf0IuxDlGJOKJOCOO2WMHQC2jzgOWjAbocaHVFKuuQddBd 22vkpGET4nViOjJH6KFVW f0nGl2VrnCMP3BnibpEsyY8jzvMTVMWqXc Xaf3Oljws4qDzo7v7LGXw1fRWlmUDfxBZMYsCPRYlUTrsqUH6uZrerFqGTBVRm5SBolPMfTf4UdTHjquyjHdg0uEJ8u kv2xFKfL6 Ip0E0xuEvEq7QvtcoAXus R52rGA3btSJD fnh01LcFsUkl19COVvgPsZesyDA97CfpN60zXJ1MldfhHzyfLGUQ6rznaP8HChkKAGI4yW9p0T 35yXg84K0RCuHIvw=w600 h374 no
Nhìn chung các tiết mục văn nghệ của các đơn vị đều được luyện tập đầu tư công phu, thu hút nhiều người đến xem và cổ vũ. Chủ đề của các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những thành tựu đạt được trong lao động sản xuất, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, ca khúc về quê hương Lý Sơn, về cách mạng, tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
qQxJGTsbleo5O2sMY5odPXl4yBdf8D kQVJJXhdTPspuAIDdG9kDI6zn3Da maxkAPm2BpGPAvZuTuyaiQiggZkpqzEJFCMSIW4QC4SupqTOIf3sFqEqu7GGzkNLYEIWM4ajohcIUdqu Rr fRQrYZnyznTgm8JoReC3Jqx901uQUvjx1SoMqOdnF 5GDCDV0YXfWMy3PUu0H2A28r5oFJVd6lr1KB4JlIuw562 B4pMEpqy63J 8ul 9XPRNGja F1xtmlKooQvTXaZ F8Gy98zadaTHMSsRV2mbooIjXf1EzO2MpJ0vPJvNEaXtyrOPuxwZBignn3bTgFX5AJVGA3wJKglZlM7fZ0VQLM4wHTKJcrHRxl3L0C3b8KGasxysKJY3trD1LlJpHak4SGvm99XUKdmnTKgNNT729K6zDuO9KYhbP1rsm QnsVgENTvc9Spt1JM2c0yMD4F9z3l7hT80Iew3O5k9 Qiid3O3U60Jm21TZmNxdxnAHL2tmpkTn9a4q0dBGVgCzxmB8ML7Mk21apdOIi p5 IrgtCB1TqAB6UXBSWPozRpjS4FRnNw7nD5HcFsHaQ91MM B9sqoxfr4NJ7d=w600 h386 no
Kết quả Hội diễn văn nghệ, giải A thuộc về CĐCS khối Đảng; 2 giải B thuộc về BCH Quân sự huyện và Công đoàn Giáo dục.
FxKLPBZjtmWR9Ho4batqFVwYvPtqyIefA vQa5LB YxCz7HrQO1N31pf7DFhe9zyoXk4OxZsmuQlbDXgCLFPKdPmnyIjIbNfHzrGd34kuxYAXW9Ua4JNR8gy51pwaEUAlBjEGMHAXIzl1GAh4aYgjON3iUDTRoWtNkvWRDjmQihEL93VtsK6Hovncuq393zYqfQOdcHPc0iERIspMSWDNULg0lQ524TsBcOVXuSdk3BX9i8GMlG7xeN3gnWhDuB9C8InE8cTDbCjib5YqzfGs7gqFPIHw4NpxiphqvSI nUjc3QH9tw3fGJVIdAZtLVSVUOigtF9JH9FlceNo2AEsku6ej8tOHZBHBWblpI45LfIa D9ausnTQvG1XHnjUUKDSLRBqj1dil5BiGgJfaMW5hoMqplkLrNEZR1oMzIu6Q4DuC8olQ7XgUqkv75Naw3d5Q6sZodQeAo2pOdg4JOCu RzT2qleOoz L3nWI6WkIuQRMNsIB2OsYQZCz95Dfa7wiybn oQz7vL OGCW RirNOz5Y3ux4xyjjXoBxxX8gjxuZj2JqvnvZ PGECFlCi0CYhEmmz33jDmhJck4IM5c7QJNCpq5b=w600 h384 no

nSgIS1hoNSz9l7SO1QCk ragFP459shtZGskZJaYmorUdwOdSLqEQMILapkQ2bE YjbGTDj04VJxKRuecpsTnARxr yB9O u7F3CCGALmLgv67NR3q8oJ37LSmHMsmL6QCF8 Nb4bCl3ZSvPYrxe2B6b28yfiivAaveWp ej5dcvnfEU0DvcseH4Kvxm6dy1V7N b1YfYXv3dRdFFkN6T4Y qYnjPfyzv9OgzvJ84bFmprbUoCvEFfJ PF7A2Jdom BS64RZiguY1ciMds LSDGXj25xWxDyTriFoRpuEJeVMuukPoX9VLJevcVhi0oXW6HV9DEhH6z95UAHvU0oWtRGeTFIGwmxINgFk0Gb7rK3x14E8 KYX5Nh HtAsqs0rXvqIFHrtmdXyDNHO7jVCS982Q ydI3 H HosFXgk UYDBFDmaNoGYzR52HWg 7Qj3pmiQPTFkfSnTVp6KWP1pvc2jRa72rooeGispa7Wet8V6DHbcbw41o9YkFYybi4 m J7qKSCYuQgYdhCWpaOyltKBnuOvWA 6maCRRXq2Xj6Kd6mb8 6emdscLZYDGzRm5fokp0rPiSvEmhqWMrKrGMSroSq5 6=w600 h372 no

aRkYheKfsrLI3rLzxE 38jr6ShlmSQM 3kjIoUZ6SaAhz7Rja5QLTQdBOtw5zoDIP KrKkZHcSQl3uzyfgAnz9eDa3RdT0Xh1hlK NjSTl8aY9Ax9QlSA1hbLmDwuqQyj47Rxy77IDSQRXkoqtEEgEjokD7gNxL1SZ7qtXV91UycSJwPUKTpk3mbPpbr6vvRnTwyXYTyWsUWHRS4lpo7y3OBMK05Ghb12yfdLD anhsAlnPOLL4xUok0TBYQRJycW4mgNriKpygHvCnhqSkX1RaR5XnvK68CubnyfxNVXgcWncdpx1 cARzh4YFDQcc3zyrkUO nYZ D7oBIBoxW5pJUzDZPkqJ 6PvanHc61y4zxahh14ew u6EleUk8LSKV6VvlzSOVM3rYhZxMp GvaCuthzXnQ71qP7oP SlMg DwnbCdh8wMTF2h7 4yKFAyRC0Ds1EMR32AOLSTxNJpm3uUjZlkpw57YiMAHV7J4iKEfnaxp9yjnQ n vfnit48aQ3Ae65Fo2IsSBB5ojd13qD gSvIajpA9Q5RbDb6kbJLcVv Tgow9hTTmhGqL74deoUqFFP5Blw0NH3xDVH6QdQvl3H4R=w600 h358 no

Thu Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here