Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân thăm và chúc Tết tại đảo Lý Sơn

0
65

Ngày 19-1, trong chuyến công tác thăm các đảo tiền tiêu tại vùng biển miền Trung, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tư lệnh vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn, Đại tá Hùng Trọng Huy, Phó Chính ủy vùng 3 làm Phó đoàn đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

CuWNnUyu7PZVtiQ2ItjwrGQpTDjZBIGnNzj WtUrxPGzyTwHjYUJrGJfFrjkGAVNEjGhbce7VttksceXQIr91hxV5RH1 o3HNFoXLmFxdexrP1Os4odqhSIl5JllRtmQDdwPxCgCKEz3FxbIza3Uj c4meKMuPytPAN0JhOZUFeOq9NLFC2umx3jmKuv4YxRFzyJesdQ5SYx9 RienBo6 360Dmgv27LVvtQUXsaB8DZvaU O9KmDQAPYpwEIXQ8Lsl7F9 DmOqro79l7f3yyvcIAk3c6gL6JD5VRn4v0fEPun2YX5u9iBu4M15eGP3gEaEJtyowFi0eb4T88jG6zPC XP4zk1c1d4NrwIGYEyaZqbSs2R5TNtIzGhOEY2F4uV4IOEi7BbUt7Is8zJXrj0uErsVLf9OS nTkOIp r48deFwiQaLEtezAJ5GSyvIbrkQiW clr0j10 haiq3orfIRKJ822e9 XdcoS94GAwYiI6K7gKfvd YoAfxkcyDWRbQDJHPbxoe c19Y8RZBjtj wzrk3CGqIwm7vVgqXGxFBnQ9zzuLJfByWg88SmnAReNnJ Q4epX0hAwDZg4c4Mi2tMM Czi tQOQCMtGSHR5APmHH0g=w600 h424 no
Tại đảo Lý Sơn, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Huyện ủy huyện đảo Lý Sơn. Tại đây, Đại tá Nguyễn Đức Nam chúc mừng sự phát triển, thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà huyện Lý Sơn đạt được trong năm 2016. Đại tá Nguyễn Đức Nam cũng cảm ơn sự giúp đỡ của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ hải quân Trạm radar 550 và Trạm 18 hoàn thành tốt mọi công tác.
Ông Nguyễn Tài Luân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Sơn thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cảm ơn sự quan tâm của Vùng 3 Hải quân trong những năm qua, nhất là hỗ trợ ngư dân của huyện đảo Lý Sơn đánh bắt an toàn trên vùng biển truyền thống.
RsMf29z286PDxUy8dlmHq794l10gkAElK8m4lsOpm0RNsbQhlNyDsJY T8vkoo7Vok7KPQ58DSPyrgSXEburdWLHb0sLEHXhTpE87RU1jtm241vWqYK2QWb7wH w08L ivtL7Wvy7lmb7pTqu05Hs5j pAsAIlcEdGZteB0ipdVRqlzZ1Kdw6PM85YgjtbnQcanV2oi9jYxRtibjPRxFNm1SWgPMtL D5EcUR 1p8mYYxQZTVvEa J63vPahfgQXy32sJ8W9n8r qcnSK0ieWV z9bPTB47qVPCbceTdFI dyp p1KyLGOcX6JrSSlyE9g2w1SeP exsfVKv99FDuun9EJoU4iIlBwG6CTtj8seF5vlaZ1L xwbiHzDlf6G7ahS51xVZQeiMnzGhHHNhEaiW85jecqmgMCFmD4214ZQjHC5vDMkwgqQKRSossYYoGKHy0Jl6rxcYQKOEDVso0EgK9zo7Dpjm9BeYaCqxtjMKJjwt3vcmoL5e 4rKKXHjPDb9cIuuhgG1bf2lVlTw lRKFIfiuB ncwQOgozheXzSEs9HZ8G92RPf4pM2UK3bxwiM2yuj1USipXLiE8hP1me4OiqgXlUyq3Yku3eD6GqKmpPtr50SQ=w600 h450 no
Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho Công an huyện Lý Sơn; thăm, chúc tết và tặng quà cho Trạm radar 550 và Trạm 18 đóng trên địa bàn huyện Lý Sơn.
aeayqwxB8ezED2phsZTxLISRo DTqqZgII7Ywufww400DzeVaCO886b5OZW2cK74E8orxonXCiSxrPsl82LBy 7Q0D4dUJkrUE9VxX0QUPhJYMAKRaaYnmriGnx6F3gWFnISuZDs9CCHIE1mkhh7OrpQo baclx4JwPryhntIEp8s6L2eAlB5211mgXJ3Dcq6wiZA5lTszNf6e3R6gsruNz5p LRa2bI0LK0hOvD2ScXkA0k2JDtL4ISMWIwCf8JIcrw3BwteT2NVE7JlDnX2cDxfAV3WJMwrxZzn3YvAKYUrWZaiXy9HPXBTCIAf2S1kl dpb7TexA82DE3IfPf5m2xLnTZ9m9Gt2Q wS1WBCpErKBQ7W66emtYRVn1Pj4O5jc49evXQ0Kg21UzuOO7eyqQiFvwZ j3ZisJBDVOjEr7hODKcXemFCpN9fOkowMQwDYZnckUf9r6NaECmItgFWYPO Xr2MKvrh XoY bIPvmNYbfXbQt0USftT1FJaZIjhsam4pYpwya6E0wUw9JQLsimCI3IxgfeggKBob KP3gcmzaU7I9SoJisUw4A0flI8MR8LKMm2yDb9uEzjP F6TSoXiC zwEIFQ t2KtmSk7 gEgj13sg=w600 h399 no

DnhNdWERfDV88Cf5Zmv0mDZm3bET63975evQbdL3OkcDd2CALvNTO4xF60jhCA sT0VEb3 L4 EXUW3nbHFj0IazTLq4fyPS5br jNSZErJ0XKkFZaw2ZInLyxsJ gCoa7r6FL5d4JGQf2G5CBpD5Q2cce57wAxLBzt 3y iMhAfXlE9otcfG4wYDjMO Pwf 6cozXpLpeFO917UMUl1XQApTPs1pRd aR7snxn3RDsfWNKiTDLjB1yaffRl46dQXfDfL7cZwFHIW8XHfwTxv yGQlAAcJbuHLJKlu50NmIyjFGtmjBCM2q RferCQECPRXHdF syjrCakXxIjl83LgK6YAJuh8Bo PyLhn6W 4GxTt8p mvNd91dxEaGX7 en2 Ckyam5rzGiBDtUEtKY 0DFD79H ZeO6UrMMymO6bS3Tf0qeCv oKW04nZqTD6uPrTvJf7uBRmfn5zidfjjECDww K8YTKKQwP9tEksSZPR vkQsDJwy56VqQfqJn0cWcTeIG7OLa8O 78scqrwD31BfawmFcQNBDnzZ3FyRPFNc04Wg9GAm1Mb EnoKjJ b5EJ3lcBkFbh 1PthHmm1u3Qt80fxheXNMQSA7ayxHj4ebe5V6A=w600 h446 no

Chiều cùng ngày, Đoàn Công tác của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phẩm (97 tuổi) có con trai duy nhất Phạm Hồng Thiên, hy sinh năm 1972.

Tuyết Mai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here