Ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn

0
155

Quy chế quy định về phân vùng quản lý, các hoạt động trong khu bảo tồn; quản lý nhà nước và nguồn tài chính đối với khu bảo tồn biển Lý Sơn.
khu-bao-ton-bien-ly-son
Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn được ban hành nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái, bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử, phục vụ phát triển bền vững tại huyện đảo Lý Sơn.

Khu bảo tồn biển Lý Sơn được phân thành 4 vùng: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng phục hồi sinh thái, vùng phát triển diện tích và vành đai bảo vệ có độ rộng tối thiểu 500m, tối đa 1.000m tính từ ranh giới ngoài của Khu bảo tồn, tổng diện tích khoảng 2.500 ha.

Đối với Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hoạt động khai thác nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật; nuôi trồng thủy sản; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, nghề cá, ảnh hưởng đến sự sống của các loài thủy sinh trong vùng, cấm các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển. Tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác không được phép qua lại trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo VTV

Tin HOT:   Tập trung khắc phục những tồn tại để đưa cảng Bến Đình vào khai thác thử nghiệm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here