Tập huấn chữ ký số và liên thông phần mềm quản lý văn bản điện tử

0
60

Sáng 13-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn khai giảng lớp tập huấn liên thông phần mềm quản lý văn bản điện từ và ứng dụng chữ ký số cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách văn thư của UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện Lý Sơn.
tập huấn chữ ký số
​Trong thời gian 1 ngày, 40 lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách văn thư, tài khoản đơn vị được trang bị những kiến thức chung về liên thông phần mềm quản lý văn bản điện tử, cách gửi nhận văn bản liên thông, cách sử dụng phiên bản Wed của eoffice; và cách thiết lập, sử dụng chữ ký số cá nhân và chữ ký số đơn vị.

Huyện Lý Sơn phấn đấu trong năm 2018 toàn bộ phòng ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã đều triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử eoffice và tất các phòng ban UBND huyện chuyển sang sử dụng chữ ký số lãnh đạo và chữ ký số đơn vị.

Lớp tập huấn góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính – sự nghiệp nhà nước theo hướng tích cực, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa và minh bạch nền hành chính, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để hỗ trợ cho kê khai quý trong tháng 10. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con Lý Sơn nộp thuế doanh nghiệp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số để báo cáo thuế, cài đặt chứng thư số nhanh gọn lẹ. Bà con Lý Sơn cần thông tin hỗ trợ xin liên hệ trung tâm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng: 0932 780 176 hoặc qua Email: chukysotphcm.net@gmail.com trực tuyến tại Website: https://chukysotphcm.net

Hữu Danh

Tin HOT:   Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tiến độ các dự án tại huyện Lý Sơn