Ngư dân bám biển xuyên tết, săn luồng cá chuồn cồ bay khắp mặt biển

0
41