Lý Sơn: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

0
39

(Đảo Lý Sơn) – Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Lý Sơn luôn chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC).

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, để thực hiện hiệu quả QCDC, Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện QCDC gắn với công tác dân vận chính quyền.

Hạ tầng giao thông huyện Lý Sơn từng bước được đầu tư hoàn thiện.
Hạ tầng giao thông huyện Lý Sơn từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Các cơ quan hành chính nhà nước gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện cải cách hành chính; tăng cường đối thoại với nhân dân và kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong huyện đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở, lắng nghe, đề xuất giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Huyện Lý Sơn đã cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch thực hiện, nhất là nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng”, với những nội dung thiết thực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tin HOT:   Sức sống mới của những ngôi trường trên đảo Lý Sơn

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao trách nhiệm thực hiện đối thoại, tiếp dân và chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước.

Huyện Lý Sơn đã đa dạng hóa hình thức công khai các nội dung, vấn đề liên quan đến đời sống người dân như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phương án đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình; kế hoạch sử dụng đất… Các nội dung liên quan đến đời sống người dân đều được đưa ra để nhân dân bàn và quyết định.

Qua triển khai thực hiện tốt QCDC đã góp phần giúp huyện Lý Sơn hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… “Việc thực hiện QCDC đã có tác động tích cực trên nhiều mặt, tạo đồng thuận và phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện”, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương nhấn mạnh.

Tin HOT:   Bão số 6 gây ngập hư hỏng mùa vụ Hành Tím, người dân Lý Sơn mất hàng trăm tỷ

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

Bài viết gốc: https://baoquangngai.vn/channel/2024/202208/ly-son-thuc-hien-tot-quy-che-dan-chu-o-co-so-3128552/