Lý Sơn: Hoàn thành việc bàn giao để giải thể cấp xã

0
138

UBND huyện đảo Lý Sơn cùng UBND các xã đã thống nhất biên bản bàn giao tổng thể và việc bàn giao cơ bản đã hoàn thành.

Ngày 20-3, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: UBND huyện đã có báo cáo công tác bàn giao thực hiện Đề án giải thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

ly son giai the cap
Huyện đảo Lý Sơn

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã xây dựng phương án, kiểm kê, đánh giá tài sản… bàn giao.

Lĩnh vực công an, quân sự cũng đã xây dựng phương án trình lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xin chủ trương.

Theo ông Việt, hiện nay UBND huyện cùng UBND các xã đã thống nhất biên bản bàn giao tổng thể (dựa trên cơ sở các biên bản bàn giao chi tiết giữa UBND xã với các phòng, ban) và cơ bản đã hoàn thành việc bàn giao.

Từ ngày 15-3, UBND các xã không giải quyết công việc mới phát sinh (chỉ giải quyết công việc tồn đọng). Tuy nhiên, từ nay đến hết 31-3, chủ tịch UBND các xã vẫn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với việc phát thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, UBND huyện giao các xã tiếp tục thực hiện đến hết 31-3. Kể từ ngày 1-4, UBND các xã bàn giao việc này cho Ban Tổ chức, Nội vụ, LĐ-TB&XH để tham mưu UBND huyện. Ngoài ra, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của cấp xã cũng được bàn giao về ban này.

Thanh Nhật