Lý Sơn: Chú trọng công tác dân vận chính quyền

0
59

(Đảo Lý Sơn) – Thời gian qua, huyện Lý Sơn đã chú trọng đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, để công tác dân vận chính quyền được triển khai hiệu quả, huyện thường xuyên quán triệt, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và tỉnh, huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể của huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; quán triệt trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh “điểm nóng”…

Qua triển khai mô hình phục vụ khách du lịch văn minh, thân thiện, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến Lý Sơn. Ảnh: BS
Qua triển khai mô hình phục vụ khách du lịch văn minh, thân thiện, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến Lý Sơn. Ảnh: BS

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức… Huyện thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt trên 95%… Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Tin HOT:   Món ngon nhớ mãi ở Lý Sơn

Theo bà Phạm Thị Hương, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về việc triển khai phong trào “Dân vận khéo” chuyển biến tích cực, góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huyện cũng đã triển khai có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “phòng, chống rác thải nhựa”; “Ngày Vì người nghèo”…

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2025, huyện Lý Sơn triển khai 4 mô hình gồm: Mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân đổ đất thải, phế thải nông nghiệp đúng nơi quy định; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; mô hình phục vụ khách du lịch văn minh, thân thiện, mến khách, không đeo bám, chèo kéo, nài nỉ du khách; mô hình cổng trường an toàn giao thông và mô hình quỹ vì em đến trường. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

BÁ SƠN
Xem bài viết gốc tại đây