Lấn biển Lý Sơn, doanh nghiệp và chính quyền nói gì?

0
82