Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ

0
259

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, có nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Xác định tầm quan trọng này, trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp” bảo đảm ở đâu có dân, có tổ chức sản xuất, ở đó có lực lượng DQTV.

Dân quân biển huyện Lý Sơn huấn luyện bắn súng bài 1AK.
Dân quân biển huyện Lý Sơn huấn luyện bắn súng bài 1AK.

Toàn tỉnh hiện có 331 cơ sở DQTV thường xuyên được xây dựng, củng cố theo hướng tinh, gọn, bảo đảm có bộ binh, binh chủng, lực lượng cơ động và rộng rãi, phù hợp với tổ chức hành chính trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Công tác bổ sung, điều chỉnh trang bị vũ khí thực hiện theo quy định. Hiện lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 1,49% so với dân số. Trong đó, dân quân 1,3% so với dân số; tự vệ đạt 15,4% so với tổng số cán bộ công nhân viên; DQTV nữ đạt 10,9%; dân tộc ít người đạt 7,91%.
Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng DQTV, tuyển chọn những công dân có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, đủ độ tin cậy về chính trị. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ  kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị DQTV và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ DQTV kịp thời theo đúng Luật DQTV.

Tin HOT:   Định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Quán triệt Chỉ thị số 16 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và dự bị động viên trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố bố trí cán bộ công tác giúp cơ sở, chủ động phối hợp cùng cơ quan, đoàn thể và Ban CHQS xã, phường, thị trấn nắm chắc chất lượng chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ DQTV trong thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong lực lượng DQTV.  Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 22,9% (dân quân 18,45%, tự vệ 46,46%), đoàn viên đạt 56,19%, so với tổng số DQTV; 111/184 phường, xã, thị trấn có chi bộ quân sự; 100% xã, phường đội trưởng đều là đảng viên; 12 đồng chí là người dân tộc thiểu số; 165 đồng chí tham gia cấp ủy; 143 đồng chí đã qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

  Để nâng cao sức mạnh chiến đấu, thời gian qua, công tác giáo dục, huấn luyện DQTV được  thực hiện nghiêm túc theo nội dung, chương trình của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị quy định cho từng đối tượng. DQTV được huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, trước hết chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự cơ sở. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh mở 2 khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, mỗi khóa khoảng 70 đồng chí. Tham mưu cho Hội đồng GDQP – AN tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ là Bí thư, Chủ tịch xã, phường, trưởng, phó ngành của tỉnh, huyện, thành phố; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ chỉ huy, quản lý lực lượng DQTV.

Tin HOT:   Tặng đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non ở Lý Sơn

 Trong huấn luyện, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện cho phân đội và chiến sĩ DQTV. Nội dung huấn luyện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa bàn, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ DQTV năm thứ nhất và DQTV binh chủng, dân quân biển. Sau mỗi giai đoạn và kết thúc năm huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, hội thi đánh giá kết quả và kịp thời bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với đặc thù riêng. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi; quân số đảm bảo.

 Do được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, lực lượng DQTV của tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác diễn tập trị an, diễn tập cụm làng xã chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, lũ lụt, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng ở từng địa phương…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here