Khóc ở Lý Sơn: Ông nội giả cha, nước mắt mặn mòi đã cạn khô

0
3233