Đề xuất khai thác tuyến vận tải thủy Đà Nẵng – Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại

0
140

Tin đăng lại: 1 Tháng Ba, 2022 @ 3:29 chiều

(Đảo Lý Sơn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 752/UBND-KTN chỉ đạo giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô về việc xin chủ trương thực hiện tuyến vận tải thủy Đà Nẵng – Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại.
van tai da nang ly son
Để góp phần nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh việc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô đề xuất đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Đà Nẵng – Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại.

Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tham gia khai thác hoạt động vận tải trên tuyến theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

B.T
Đọc bài viết gốc tại đây

Tin HOT:   Góp nhặt Lý Sơn...