Xuyên suốt bộ ảnh của Ngọc Quỳnh và Đức Thuận là những nụ cười, những khoảnh khắc, tự nhiên, hạnh phúc.
Cặp đôi Ngọc Quỳnh và Đức Thuận là những người bạn thân thiết, gắn bó và tiến tới tình yêu. Khi thực hiện bộ ảnh cưới, cô dâu chú rể đặc biệt chú trọng tới sự đơn giản, từ trang phục tới cách tạo hình gần gũi, tình cảm. Cặp đôi cũng dành nhiều tâm sức khi chọn địa điểm chụp hình cưới. Vì mong muốn có sự mới lạ, Quỳnh và Thuận đã chọn Lý Sơn, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ và lãng mạn. Không gian nắng gió và biển xanh mênh mông đã trở thành bối cảnh đẹp để ekip chụp ảnh ghi lại được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của cô dâu chú rể.
D8RN70P2vy76ZMVwQtvhweEPPTsPDvejqMPN5nKqpO4fLa1aGVMHRJPtxmoyPKfxEkI7QnY IflouF HTyHIzm2A BTxVrXCFk2wwVtaaF4hyZIbOBS6SfsE6Zrr9VegDZIVOsw77uSFZr4YB1UiVFA38GaeNV1CkrgueHcNLxIGVZXb0MwMEalCpogw0Y9yijwmW86xDfMv36L0ax1 6OWxOTz8 mGA TRp kgMQU1cVhUyKByGpfkJ0ak4M INTdAahgOwHeMa8Z1UNlDC2dYxJwxy96iScM6dHsi4AaGYIu Xv7iQyv9IhOZZvAvvkcd35OQ7Y iE2v0ZGh3UmIi5HLa1BqMtpGGfUc dtoszv6IibA3VZuVaEyxo4qK5DGaMk1o9H6cTrEU6su3i83X1E3vOgNgVQuZaGzMQAa0lJ1h17zfUn2OCWALoioGI3S0YCxkSSSuMy4pU5NANYN7lTtrRs6QlDDMglpW9ctQlR6LXbwiRms glzmqqbouDahI0eEIuxnMmSOmo4akjmU aWujaXsNxP9WjlEAo8D9WdDBGjrecF5kCjMzuytnMGv5XBYxjVW1Vh6PFnH0 ShGb0gxDOE=w450 h300 no

OjIf9x10ERNz7MbUgcHDwbg3bT xflfK6I43TeSGIC7ly367j3kGb3sKcSuXVxGGH CFXCSrvVezToOWr9uM0pvNn03r8HGNSknS3F1CSaiuMzj8zc1T VBpAqyrU2nM4HG oJkHN oXzfwZBMcYFSxMowZAKvIea3WafD1Dt3kJoe6giSiyIhvyHQUHb1pssrU DRBpD0p4TmdqDzplYwFi8NdqDOA 7 QTGGNtgSJ7 SsbTyWXj1JXxcpwtY4kLraO7sfqeLw6V4spFFenRD6h eeB M RbO882DY8T u S85oH5y8g9O8szn wgK3gXtUdxXDfVta1IAKCvn1AP1pHSLYze9bRaSB7V7amj90LisSZh6dXbB7KPqoxxpBVDcQAqrWIP85qTarI4U1pq9jdNlbQ567nxEcmjEnKZl37fZu41nv1Ahf992NR12ehindJa4oa84zbI8FE39SkMNXECIP7GmahuNCThPbkSQNgCmXFyuVOu0Aw44q5mG1SXybRtRqIXJTJYzeAyI5OYzYUBLtPpUN i TRp88qSuXCwt MeHqCcUe5Vb78Rx4rpaXE0NMCdEAcJBlfH Yzq ybqvbgHWm=w450 h300 no

OWctafEzPko 7I7tQBsjeWufdAFezj7ytY 2nXiD408uYKVV78ISZdbSOU8hTa tcvgCfunIZBXYW1pieE lDYrBE0q8u8eYdbpyu86Z7UdNt1b3KszUU74h1Ur7zEuChKps513g2IvsSOgQxzrNwOeNUd SJUWF1vyqW4dpW zfO9DO7Cd01jz6OWNOlI7OCLgMTdIDQc qzDYmmzduSLD0F7llG WZAB sWnlXzAl466 kGsO0P8z nORvxu9WaAYGmcXxiokw1yGhtfV0Q2ZRyVIokzKrzvsi2IVaPEh R sHNhYlknl3DUrEY2MD X6kPGhz5leYOEILkbnkX5LEA9zo4sT6oGMOhySmP G jzeOcXy57MlcyZnls Kg95LKXJSUBKatexnuPL1SMq2l0T3J6wh1JaGV8H0moJD1EVcBWbj4jNLkPCJRm7KYIsf8v5E2Zoue NJOmImFKb5B4rXf0buRkrQgan4Pybt4NGblD nio3r0j3aymrHPa7G05VUeQqvuYJvAXQCFCts4WTqRgalVioBIxd4D6HeUOa ZfvHf13NDe1ZIMdsGK77AYTyYoRbdUGPTeEu bBSiCpoTR3C=w409 h613 no

3Sny6WJNhResFhk5wVhohh1ss5eflrYvG7V1MVHOd7ft8R8usOynT9G1hlU6gongU YDWAn1Fpjq3vS6nDpfQne7LNq ZC7aJBzF rRJ64R1cEsHTaVpbGUL 74XOks5Z5b1Auh4DA ZFPzfYVjCO5gqSoFiHayVK8EDhGEmOvTPZFIvAr36U265u5Q7FeCvRJ5cC6Bo5g0aQgZwSn QhoiJUj0BqG1 pCACjH1I nb1h c0xvMdkpORW7X5XtHWFglM6r3e2 yUIN1FqQTxcrrg8KHIpO437JxPyqiJaQ8 cvvrIycAM9igKMxJJBD1BvjEfrjeJXIY6fT1PglyadJ MsIYcfwrHBZ3twD2GIixUQT6pZ2jRv9d3oqdXhjRKQkJAuIrDjvlDm Nqpl5yQnmbluLFH2r8HQWO7 NHPcOuikXdvQ0mhqUS5reuwUv9F7uIqjCaSvnNODJBfN97GMXlbl30i0eRkTCTfQCKY3h 5xZYblKXcuhN1vXJA1gZcq0SOzVrheADY tAeMRppIy0VRgeO29jRAG5zr7h2Q6Lig01n3XsUfUhTYcfgZM55lrXRTWevanW4EbaduKIm8xZUYuHHO8=w450 h300 no
2U3dK7UbF6aQh7IevVUipuBJgUESHlNr49U7Tp CyRBm 4qAiXt4lSgFk8ProzPpTqV6Y3t37piR0InN3FB4ihqSsPIkH 7srnTHamqCJM8H1csfu5saUKpa2ELdlIvktxWUOr3buAjtxiKjKTf bQytuiNMXFlMbv W1VM4p048iuXwSSUj9b57NIwFoepW8Nvq7DJZTwLP4aLQQ6qcMdF6w JuxpvtVAqNJMBWKUxplR7FU3qD erny1QXL1DGA88HSmNzxWNS90VoW7t sk4meEMrpWWZO 0qe Mzl11tKriqSZnBvJ5QLZfQUamXCpttEkOkZkkRfBKR90j1lbGRBlESdmNQ18Fdld5WK AYpbHhO0L2GXmB43nOGGLLawJFKT M3xhCpzL FNV2p9AkDS4YcoYYXqtyVi5XL0ukFH yc8GdoJ 13dA q5DrPTpeAp6N43qjY1eFINxkGeUQP pmcbjisgpMmZU0Ql00RSZZpbhoV6 RL21kEOCIELVgwYluTbeyM vim9LqnTzAxMIMbLIs1 PzAhnzVlU1w12nX I3nOrwUzPmGOtI76 P QFck9LWH3Jsl959ptf1aCEWfnPs=w450 h300 no

Theo Ngôi Sao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here