Hàng tấn tỏi nơi khác được “tuồn” về đảo tỏi Lý Sơn

0
104