Đề án đưa 150 xe điện ra đảo Lý Sơn khiến người dân lo mất việc làm

0
110