Ngành Giáo dục Lý Sơn phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 – 2018

0
107

​Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 trong ngành Giáo dục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ngày 19/10/2016.

giao duc ly son 2

​Mục đích của Phong trào là khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Phong trào thi đua đổi mới

Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học; việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; thành tích đến đâu khen đến đó; không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong từng cơ quan, đơn vị chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.
giao duc ly son 1

Tin HOT:   Có nên trồng tỏi voi Nhật Bản ở Lý Sơn?

Đăng ký danh hiệu Chiến sĩ

Trong năm học 2017-2018, toàn ngành Giáo dục Lý Sơn có 05 tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 02 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 59 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có 01 tập thể, 04 cá nhân đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân đã đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
Kết thúc năm học sẽ lựa chọn tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, là các tấm gương tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học để biểu dương, khen thưởng; đồng thời để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Giáo dục huyện nhà./.

Minh Trọng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here