Lý Sơn phát động hạn chế sử dụng túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường

0
155