Gió mạnh, tuyến giao thông đảo Lý Sơn – Sa Kỳ ngừng hoạt động

0
103