Lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn

0
58