Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh hối thúc thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư công

0
46

(Đảo Lý Sơn) – Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính về số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách trên địa bàn (tính đến thời điểm cuối tháng 12/2021), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các cấp ngành liên quan khẩn trương thực hiện thu hồi số nợ này.

Sáng 6/3, theo thông tin mà PV Etime thu thập, cùng với đôn đốc thực hiện nghiêm túc theo các văn bản mà cấp thẩm quyền ban hành trước đó, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính (tính đến cuối tháng 12/2021 còn trên 1,3 tỷ đồng), Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi có chỉ đạo cụ thể về việc thu hồi các khoản nợ tạm ứng.

Một công trình đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công ở TX.Đức Phổ. Ảnh: Lam Nguyễn.
Một công trình đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công ở TX.Đức Phổ. Ảnh: Lam Nguyễn.

Theo đó đối với nợ tạm ứng quá hạn (184,5 triệu đồng, tính đến cuối tháng 12.2021), khó có khả năng thu hồi, do nhà thầu phá sản (đã có quyết định của Toà án chưa mất, hoặc đã mất khả năng thanh toán và đã chuyển cho cơ quan Thi hành án; không có khả năng thu hồi mà chưa xử lý….), chủ đầu tư phải thực hiện theo chỉ đạo trước đó (số 5805/UBND-KTTH, ngày 2/11/2021).

Đối với nợ tạm ứng quá hạn do dự án vướng bồi thường GPMB, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân nắm và hiểu quy định, chính sách (bồi thường), để thực hiện.

Tin HOT:   Gánh nỗi đau cho chồng

Nếu quá thời gian quy định (về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công), chủ đầu tư và Ban quản lý dự án, có trách nhiệm thu hồi tiền bồi thường chưa thực hiện cho người dân của tổ chức (đảm nhận) bồi thường, chuyển về tài khoản của chủ đầu tư, ban quản lý dự án để Kho bạc Nhà nước thu hồi, nộp ngân sách theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (ở giữa, hàng đầu) trong chuyến kiểm tra dự án đầu tư ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Lam Nguyễn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (ở giữa, hàng đầu) trong chuyến kiểm tra dự án đầu tư ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Lam Nguyễn.

Riêng đối với nợ tạm ứng quá hạn, khó có khả năng thu hồi do Ban quản lý dự án giải thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Kho bạc Nhà nước, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án rà soát, xác định rõ nguyên nhân, tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh giải pháp cụ thể về xử lý thanh toán, hoặc thu hồi dứt điểm để quyết toán công trình.

Lam Nguyễn
Đọc bài viết gốc tại đây