Cấp gần 438 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi

0
17

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo Sở GD&ĐT và 9 huyện phải hoàn thành việc cấp gần 438 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn trước ngày 30/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo Sở GD&ĐT và 9 huyện phải hoàn thành việc cấp gần 438 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn trước ngày 30/9/2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chỉ đạo Sở GD&ĐT và 9 huyện phải hoàn thành việc cấp gần 438 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn trước ngày 30/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án cấp gần 438 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Số gạo này được dùng để hỗ trợ cho 14.640 học sinh của 9 huyện Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Lý Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà và 21 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

Mỗi học sinh được hỗ trợ gạo cho 2 tháng học tập với mức hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học sinh. Đây là đợt đầu tiên trong học kỳ 1, đợt hỗ trợ lần 2 sẽ được tiếp tục vào cuối năm 2018 với thời gian được hỗ trợ là 3 tháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao gần 438 tấn gạo cho UBND các huyện, các trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng.

Các đơn vị nhận gạo phải tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức cấp gạo cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. Phải hoàn thành việc cấp gạo đợt 1 trước ngày 30/9/2018 và có kế hoạch trình UBND tỉnh phân bổ gạo cho học sinh đợt 2 học kì I năm học 2018 – 2019 trước ngày 20/10/2018.

Tin HOT:   Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” ở huyện đảo Lý Sơn

Quốc Triều