Quá tải xe điện ở Lý Sơn nhưng Sở GTVT Quảng Ngãi vẫn mang xe ra đảo thí điểm

0
392