85 tỷ đồng đầu tư đê biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi)

0
253

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng.

Trong đó, 5 gói thầu được chỉ định thầu và 5 gói thầu đấu thầu rộng rãi. Theo đó, trong quý I/2020 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu. Trong quý II/2020 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu còn lại, trong đó có 4 gói thầu đấu thầu rộng rãi gồm: Gói thầu số 12: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (giá gói thầu 66,84 tỷ đồng); Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình; Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình và Gói thầu số 15: Tư vấn kiểm toán.

Tuấn Dũng

Tin HOT:   Dứa dại- Cây thuốc quý trên đảo Lý Sơn