Thứ Bảy, Tháng Tám 19, 2017
Tags Posts tagged with "viện kiểm soát nhân dân huyện lý sơn"

Tag: viện kiểm soát nhân dân huyện lý sơn

 Thực hiện Hướng dẫn số 80/HD-LĐLĐ ngày 01/12/2015 của Liên đoàn lao động huyện Lý Sơn về việc triển khai tổ chức Hội nghị...