Home Tags Trẻ em lý sơn đuối nước

Tag: trẻ em lý sơn đuối nước

Dân quân Lý Sơn cứu 2 trẻ đuối nước

Chuyện xảy ra đã gần 2 tháng song bà con xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhắc mãi.Khoảng...