Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2017
Tags Posts tagged with "tổ chức bầu cử ở lý sơn"

Tag: tổ chức bầu cử ở lý sơn

Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật bầu cử, quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri đã được các cấp,...