Home Tags Rác thải ở lý sơn

Tag: rác thải ở lý sơn

Rác thải ngập đảo Lý Sơn

Các loại rác sinh hoạt từ hữu cơ đến vô cơ hằng ngày bị người dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vô tư đổ...