Home Tags Rác ở lý sơn

Tag: rác ở lý sơn

Du khách đi đâu cũng gặp rác ở Đảo Lý Sơn

Rác nhìn thấy nhiều nhất ở cổng Tò Vò, hang Câu, còn khu vực chùa Đục, cột cờ tình hình vệ sinh có vẻ...

Rác thải ngập đảo Lý Sơn

Các loại rác sinh hoạt từ hữu cơ đến vô cơ hằng ngày bị người dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vô tư đổ...