Home Tags Phát triển kinh tế lý sơn

Tag: phát triển kinh tế lý sơn

Lý Sơn: Đẩy mạnh bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven...

Là một huyện đảo có ngư trường rộng lớn, Lý Sơn có thế mạnh trong việc phát triển ngành kinh tế khai thác thuỷ...