Home Tags ô nhiễm môi trường biển lý sơn

Tag: ô nhiễm môi trường biển lý sơn

Cảnh báo ô nhiễm môi trường biển Lý Sơn

Là huyện đảo nằm ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, Lý Sơn đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, văn...