Thứ Bảy, Tháng Tám 19, 2017
Tags Posts tagged with "ni sư thích nữ hạnh tâm"

Tag: ni sư thích nữ hạnh tâm

Trong hai ngày 08 & 09/05/2016, các phật tử chùa Phổ Hiền do Ni Sư Thích Nữ Hạnh Tâm, trụ trì chùa Phổ Hiền,...