Home Tags Nhà máy rác 30 tỷ lý sơn

Tag: nhà máy rác 30 tỷ lý sơn

Có nhà máy xử lý 30 tỷ đồng, rác vẫn ngập...

Nhà máy được thiết kế xử lý 12 tấn rác nhưng hiện mỗi ngày chỉ đốt được khoảng 1,2 tấn khiến người dân ở...