Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2017
Tags Posts tagged with "nguồn lơi thuỷ sản"

Tag: nguồn lơi thuỷ sản

Lý Sơn: Đẩy mạnh bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven...

Là một huyện đảo có ngư trường rộng lớn, Lý Sơn có thế mạnh trong việc phát triển ngành kinh tế khai thác thuỷ...