Home Tags Lý sơn tuyên truyền bầu cử

Tag: lý sơn tuyên truyền bầu cử

Lý Sơn tích cực tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật bầu cử, quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri đã được các cấp,...