Home Tags Loại tập đoàn quy hoạch lý sơn

Tag: loại tập đoàn quy hoạch lý sơn

Lý Sơn loại tập đoàn tư vấn Trung Quốc vì nguồn...

Ban đầu được chọn là công ty tư vấn tổng thể cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng Tập đoàn CPG của...