Home Tags Khai thác cát trồng tỏi

Tag: khai thác cát trồng tỏi

Khai thác cát giữa biển để trồng hành, tỏi ở Lý...

Hiện nay nguồn cát biển gần bờ cũng không còn nên những chủ bè phải kéo bè ra cách bờ từ 2 - 3...