Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2017
Tags Posts tagged with "khai thác cát trồng hành"

Tag: khai thác cát trồng hành

Hiện nay nguồn cát biển gần bờ cũng không còn nên những chủ bè phải kéo bè ra cách bờ từ 2 - 3...